TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04574
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU HT HOME H T, hình
HT HOME H T, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Hệ thống và thiết bị vệ sinh.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 07.03.11
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH dịch vụ thiết kế xây dựng Hưng Thịnh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 323 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM