TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04588
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU FOMEAL
FOMEAL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Sữa và các sản phẩm sữa: dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế biến.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học dinh dưỡng ORGALIFE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 46 đường 77, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CAPITAL IP&T CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM