TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04603
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Sức sống mới
Sức sống mới
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau chùi dùng trong gia đình.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải du lịch Sức Sống Mới
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM