TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04610
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU i JAWA, hình
i JAWA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
27 Tấm phủ sàn bằng vinyl.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.02 26.04.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Hoàng Gia Nam Việt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM