TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04614
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU EF
EF
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
08 Dụng cụ cắt; kìm; mỏ lết; dao; kéo; vam tháo vòng bi (làm bằng kim loại).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Trường Tín
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu B, khu công nghiệp Sông Công I, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (19/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM