TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04617
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU d ACCOUNT
d ACCOUNT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Thiết kế, vận hành và phát triển phần mềm, lập trình máy tính và bảo dưỡng chương trình máy tính; thiết kế và cập nhật phần mềm máy tính; tạo lập, thiết kế và duy trì trang web; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là chạy thuê ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; cho thuê không gian lưu trữ phương tiện mạng cho người khác; cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là cho thuê, quản lý, phát triển và duy trì ứng dụng phần mềm máy tính của người khác trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; cung cấp việc sử dụng tạm thời một ứng dụng phần mềm qua mạng cho mục đích liên lạc; cho thuê không gian lưu trữ sàn giao dịch điện tử trên mạng; điện toán đám mây; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp các trang web và nguồn dữ liệu theo yêu cầu có chứa các thông tin do người dùng quy định, bao gồm các bài viết từ trang cá nhân, nội dung của các phương tiện truyền thông mới, nội dung trực tuyến khác, và các đường dẫn trực tuyến tới các trang web khác; phát triển phần cứng máy tính; cho thuê phần cứng và thiết bị của máy tính; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin về công nghệ thông tin; dịch vụ bảo mật, bảo vệ và phục hồi trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm virus; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; dịch vụ bảo mật máy tính bằng cách cung cấp xác thực, phát hành, hiệu lực hóa và thu hồi chứng thực kỹ thuật số; dịch vụ bảo mật máy tính, cụ thể là, thực thi, hạn chế và điều khiển đặc quyền kết nối của người dùng tới tài nguyên tính toán của tài nguyên đám mây, tài nguyên trên điện thoại di động hoặc tài nguyên mạng dựa trên các ủy nhiệm được chi định; cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải về được dùng để xác định đối tượng khách hàng và tài khoản mục tiêu dựa trên tiểu sử khách hàng, tiêu chí hướng tới của người sử dụng, hoặc các thông số khác để xác định khách hàng tiềm năng cho người sử dụng; dịch vụ sao chép, chuyển đổi và mã hóa dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu nhằm bảo mật các điểm thưởng hoặc phần thưởng được chuyển giao bằng phương thức điện tử từ các chương trình khách hàng thân thiết; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp một trang web tương tác về công nghệ, cho phép người dùng củng cố và quản lý các mạng xã hội, tài khoản và các kết nối tới các giao diện lập trình ứng dụng (APIs) đang tồn tại và hiện ra; dịch vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu và phát triển công nghệ viễn thông; dịch vụ nghiên cứu về y học và dược học; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng, điều hành máy móc và các dịch vụ công cộng; dịch vụ trắc địa và thăm dò; dịch vụ lập quy hoạch kiến trúc và đô thị; dịch vụ khoa học tự nhiên; dự báo thời tiết; cung cấp thông tin thời tiết; thử nghiệm, xác thực và quản lý chất lượng; dịch vụ thiết kế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU NTT DOCOMO, INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150 Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM