TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04619
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU PICKME PICK ME, hình
PICKME PICK ME, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ tổ chức sự kiện cho mục đích giáo dục, văn hoá thể thao, giải trí; dịch vụ trò chơi giải trí; dịch vụ đào tạo; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ cho thuê thiết bị trò chơi.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.09 01.01.10 14.03.11 14.07.06 21.01.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH CGCC VINA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 23 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAI HAN IP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM