TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04621
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU SkyWorld, hình
SkyWorld, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Dịch vụ bất động sản; dịch vụ đầu tư, quản lý và cấp vốn bất động sản và tài sản gắn liền với bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê bất động sản để ở và hoặc cho mục đích thương mại bao gồm văn phòng, cửa hàng, phòng ở, căn hộ, chung cư và hoặc nhà ở; dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ quản lý và tư vấn liên quan đến bất động sản và tài sản gắn liền với bất động sản. 37 Dịch vụ xây dựng các khu bất động sản; dịch vụ xây dựng các công trình gắn liền với bất động sản; dịch vụ xây dựng nhà ở; dịch vụ xây dựng các dự án công trình; dịch vụ xây dựng và thi công bất động sản; bảo dưỡng và sửa chữa công trình xây dựng; bảo dưỡng tòa nhà; dịch vụ tư vấn liên quan đến xây dựng bất động sản; lập kế hoạch và quản lý xây dựng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SkyWorld Development Sdn Bhd
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Level 8, Block B, Wisma NTP World, Excella Business Park, Jalan Ampang Putra, Kuala Lumpur, Malaysia
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MINERVAS
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM