TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04637
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU SHAKTI
SHAKTI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Fuh-Chaur Biotechnology Industry Co. Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No.2-8, Lane 60, Baoshi St., Guishan Township, Taoyuan County 333, Taiwan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INDOCHINE COUNSEL
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM