TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04676
NGÀY NỘP ĐƠN 18/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU LINK GOLDEN, hình
LINK GOLDEN, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.20 05.05.21 24.15.11 26.05.04 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần ĐT-XD-BĐS LINKGOLDEN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM