TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04682
NGÀY NỘP ĐƠN 18/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Rubyrycare Nature & Beauty, hình
Rubyrycare Nature & Beauty, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 02.03.01 03.13.01 24.09.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại mỹ phẩm Chung Thảo
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 40/3E ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM