TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04688
NGÀY NỘP ĐƠN 18/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Liiee
Liiee
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; quần áo dùng ỏ bãi biển, quần áo tắm, quần áo ngủ; giày dép (đồ đi ở chân).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Thị Linh Trang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM