TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04701
NGÀY NỘP ĐƠN 18/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU NEWFACE
NEWFACE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ nha khoa.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Ngọc Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu 1, xã Phong Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM