TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04708
NGÀY NỘP ĐƠN 18/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU HA LAN AGRO
HA LAN AGRO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần phân bón Hà Lan Agro
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu công nghiệp Châu Đức, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM