TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04716
NGÀY NỘP ĐƠN 18/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BIOMEEK
BIOMEEK
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU COSMIZING Co., Ltd
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 22, Samdeok-ro 37beon-gil, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (20/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM