TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04723
NGÀY NỘP ĐƠN 18/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TL Tuệ Lâm TINH Bột Nghệ Nguyên Chất, hình
TL Tuệ Lâm TINH Bột Nghệ Nguyên Chất, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Tinh bột nghệ, bột gia vị, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.03 01.01.10 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Vũ Thị Len
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Kim Tiên, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM