TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04777
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TAMAN
TAMAN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Bóng đèn điện các loại thuộc nhóm này như: bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn tròn, bóng đèn led; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (led).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Tạ Mạnh Thắng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng 1207 tòa nhà Trung Yên 1, 58A phố Trung Kính, phường Trung Hòa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM