TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04778
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU NP LIFT & E, hình
NP LIFT & E, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Thang máy.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.06 26.04.07 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU OHYAMA RANAN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN N30 Floor, Shinjuku Park Tower, 3-7-1 Nishi-Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET A IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM