TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04782
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU MONLEVO
MONLEVO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH BRV HEALTHCARE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu A, số 18, đường số 09, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN LACOM CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM