TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04802
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Lady Roti, hình
Lady Roti, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ cửa hàng bánh.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.09 02.03.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hương Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 24, phố Đồng Xuân, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM