TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04824
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU DOANHTRI LAW/FIRM, hình
DOANHTRI LAW/FIRM, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại và đầu tư; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.01 26.04.01 26.04.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH tư vấn đầu tư luật Doanh Trí
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 146 đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM