TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04834
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU MASHCHEW
MASHCHEW
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Bánh, kẹo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Bibica
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM