TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04866
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Vĩnh Trường
Vĩnh Trường
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ mua bán đồng hồ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên Star Life
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 113 Lê Duẩn, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM