TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04872
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Richy Plus [fu yu jia: sung túc], hình
Richy Plus [fu yu jia: sung túc], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Dầu gội đầu; mỹ phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU JIFENG WU
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 101 Shangcuo Village, Lugang Town, Chaonan District, Shantou City, Guangdong Province, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAI HAN IP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM