TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04875
NGÀY NỘP ĐƠN 19/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU SHGANNET, hình
SHGANNET, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
32 Nước uống tinh khiết đóng chai. 35 Mua bán nước uống tinh khiết đóng chai.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.16 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Sơn Hải Thành Sen
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 46-48 đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALIATLEGAL CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM