TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04933
NGÀY NỘP ĐƠN 20/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Bánh Chưng Tú Lệ
Bánh Chưng Tú Lệ
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Bánh chưng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đặng Ngọc Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 8A, ngách 58/23/41 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM