TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04934
NGÀY NỘP ĐƠN 20/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BVote, hình
BVote, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy vi tính đã được ghi.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Bytesoft Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 92, tổ 45 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM