TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04958
NGÀY NỘP ĐƠN 20/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU YASHIPS Devotion. Innovation. Solution, hình
YASHIPS Devotion. Innovation. Solution, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Đèn sợi đốt; đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn chùm; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.07.02 25.07.04 25.07.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Khai Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 27T Bình Phú, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET AN LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM