TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04963
NGÀY NỘP ĐƠN 20/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU NNV Nông Nghiệp Việt Max flower, hình
NNV Nông Nghiệp Việt Max flower, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 05.03.13 05.03.15 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nông Nghiệp Việt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 19, khu A, Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM