TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04991
NGÀY NỘP ĐƠN 20/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mayodeco, hình
Mayodeco, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Tệp tin có thể tải về được chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn; tệp tin dữ liệu điện tử có thể tải về được chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn; xuất bản phẩm điện tử có thể tải về được chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn. 16 Thẻ ghi công thức nấu ăn in sẵn; sách hướng dẫn nấu ăn; sách về công thức nấu ăn; công thức nấu ăn in sẵn được bán làm thành phần của bao gói thực phẩm; catalô; xuất bản phẩm dạng in; cuốn sách nhỏ; ấn phẩm. 30 Gia vị; xốt may-on-ne. 41 Dịch vụ hướng dẫn nấu ăn; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn (không tải xuống được); dịch vụ xuất bản sách chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn. 43 Dịch vụ tư vấn liên quan đến công thức nấu ăn; dịch vụ cung cấp thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn; dịch vụ cung cấp thông tin về lĩnh vực công thức nấu ăn và nấu ăn từ cơ sở dữ liệu máy vi tính; dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu về lĩnh vực công thức nấu ăn và thông tin nấu ăn; dịch vụ cung cấp thông tin về lĩnh vực công thức nấu ăn và nấu ăn thông qua trang web; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn bị thực phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.18 26.04.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Ajinomoto Co., Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VCCI-IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM