TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05007
NGÀY NỘP ĐƠN 20/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BENTLEY B
BENTLEY B
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
20 Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); thang bằng gỗ hoặc bằng chất dẻo; gương soi; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ dùng cho giường, trừ đồ vải; mành che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Shanghai Tianshi Industrial Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room 108, No. 1, Lane 135, Shangzhong West Road, Xuhui District, Shanghai, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ANNAM IP & LAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(21/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (21/02/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM