TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05010
NGÀY NỘP ĐƠN 20/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BENTLEY B
BENTLEY B
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê; đường; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; đồ gia vị.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Shanghai Tianshi Industrial Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room 108, No. 1, Lane 135, Shangzhong West Road, Xuhui District, Shanghai, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ANNAM IP & LAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(21/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (21/02/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM