TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05011
NGÀY NỘP ĐƠN 20/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BENTLEY B
BENTLEY B
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
32 Bia; bia mạch nha; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; nước sô đa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Shanghai Tianshi Industrial Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room 108, No. 1, Lane 135, Shangzhong West Road, Xuhui District, Shanghai, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ANNAM IP & LAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(21/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (21/02/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM