TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05016
NGÀY NỘP ĐƠN 20/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BOSS
BOSS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại Mã Hoa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN FRESHVIEW CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(06/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM