TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05017
NGÀY NỘP ĐƠN 20/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU JSA. CORP, hình
JSA. CORP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Môi giới và tuyển dụng lao động; mua bán và xuất nhập khẩu ô tô.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.05.03 18.05.07 25.05.25 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Trang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Bá Hoàng, xã Hợp Đức, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(21/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM