TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05022
NGÀY NỘP ĐƠN 20/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU INDUROCO
INDUROCO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Vỏ xe (lốp xe); ruột xe (săm xe).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cao Thị Mỹ Lan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 341/19/86 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN I.P.T.S.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(21/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM