TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05117
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU NƯA
NƯA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
24 Vải dệt kim; vải lanh; vải không dệt; vải tơ nhân tạo; lụa [vải]; vải nhung. 25 Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 42 Thiết kế quần áo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Võ Việt Chung
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 8, ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chi Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIPCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM