TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05118
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Lady Roti Be on cloud 9, hình
Lady Roti Be on cloud 9, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ cửa hàng bánh.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hương Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 24 Đồng Xuân, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM