TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05148
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU NHK, hình
NHK, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Giá đỡ ống dẫn, bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy; kẹp giữ bằng nhôm dùng cho ống dẫn, không phải là bộ phận của máy; kẹp giữ bằng kim loại dùng cho ống dẫn, không phải là bộ phận của máy. 07 Vật đỡ ống dẫn, bộ phận của máy; kẹp giữ bằng chất dẻo, bộ phận của máy; kẹp giữ bằng nhôm, bộ phận của máy; bộ cân bằng, bộ phận của máy. 09 Bộ cân bằng lực căng [thiết bị và dụng cụ điều chỉnh điện năng]. 20 Giá đỡ ống dẫn, bằng chất dẻo, không phải là bộ phận của máy; giá đỡ ống dẫn, phi kim loại, không phải là bộ phận của máy; kẹp giữ bằng chất dẻo dùng cho ống dẫn, không phải là bộ phận của máy.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU NHK SPRING CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 3-10, Fukuura, Kanazawa-ku, Yokohama, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AMBYS HANOI
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM