TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05149
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU lashes.by.ruanguyen
lashes.by.ruanguyen
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Diệu Nga
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 32 Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM