TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05152
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU STING Nước Tăng Lực ESPRESSO Vị Café Chuẩn Gu, hình
STING Nước Tăng Lực ESPRESSO Vị Café Chuẩn Gu, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 32 Đồ uống tăng lực; đồ uống tăng lực có cà phê; đồ uống tăng lực vị cà phê; đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.03 03.09.16 05.07.01 05.07.27
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU PepsiCo, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MINERVAS
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM