TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05155
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Fuji School, hình
Fuji School, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; trường mẫu giáo; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].
PHÂN LOẠI HÌNH 02.05.01 02.05.02 02.05.23 26.02.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH mầm non Thiên Nam Hòa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 277B đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIETLAW SOLUTIONS FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM