TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05174
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU ENVIR, hình
ENVIR, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Mực để in.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.05.25 25.07.20 26.01.01 26.15.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Thái Việt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 24B phố Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM