TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05175
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TLM REAL ESTATE CORPORATION, hình
TLM REAL ESTATE CORPORATION, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); thu tiền thuê nhà bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 37 Xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị. 41 Dịch vụ giải trí. 43 Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ].
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.01 03.07.16 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản TLM
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 17, đường N2, khu phố 3, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM