TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05178
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Quoc An Pearl, hình
Quoc An Pearl, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Nuôi trai lấy ngọc.
PHÂN LOẠI HÌNH 17.02.05 17.02.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Quốc An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 3, ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM