TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05184
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tỉn Tỉn Kids, hình
Tỉn Tỉn Kids, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán quần áo; mua bán trang phục; mua bán thắt lưng [trang phục]; mua bán đồ đi ở chân.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Thị Ngọc Giàu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 489B/5 Hậu Giang, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/10/2019) 281: Thông báo chấp nhận rút đơn(HT) (24/07/2019) 181: Yêu cầu rút đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM