TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05203
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Trà PhuHoi TP, hình
Trà PhuHoi TP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Trà.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.01.05 26.01.01 26.01.18 26.02.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Phúc Bảo
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM