TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05207
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU RICH LAND song hành thành công, hình
RICH LAND song hành thành công, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Dịch vụ tài chính và bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 26.11.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Anh Toàn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm 1, thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INTERFIVE CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM