TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05211
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Seatonic
Seatonic
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư phát triển Seaphaco
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM