TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05215
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Kitecro
Kitecro
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn lót; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn phủ; sơn diệt khuẩn; men cho sơn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Phượng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 58B, ngõ 2 Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAI HAN IP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM